Atlas Copco PRO ACTW moment ključ

Stezanje u skučenim prostorima lagano je pomoću Atlas Copco PRO ACTW moment ključa.
Prednosti PRO ACTW moment ključa su:
√ Izdržljiva aluminijska ručka
√ Mala masa
√ Zvuk klika za informaciju rukovaocu
√ Visoka točnost
√ Do 25.000 ciklusa

Za više informacija vidi: www.atlascopco.com