BUŠILICE

Baterijska bušilica EBB26

Danas se oko 35% rupa na zrakoplovu izbuši pomoću ručnih alata, što znači da se produktivnost oslanja na rukovaoce. Pogreške pri bušenju uzrokuju velike odgode...